Romfolket er fattige
Et viktig mål for Ny Start i Øst er å hjelpe noen av de mest utsatte og marginaliserte. Mange av disse finner vi blant romfolket som i det siste har fått mye negativ omtale, også i Norge - på grunn av stor tilstrømning til landet vårt og en livsstil som ikke alltid er positiv, men virker noen ganger utfordrende på omgivelsene.

Lady Cox og Ola S. Østtveit

Ny Start i Øst støtter arbeid for funksjonshemmede. Les om den 75-årige baronessen, Caroline Cox, adlet av nå avdøde Margaret Thatcher, for innsatsen for svake og vergeløse i verden. Ny Start i Øst støtter hennes arbeid for funksjonshemmede i Armenia, og hennes kamp for ofre etter krigen mot Aserbajdsjan da Sovjetunionen gikk i oppløsning. «Lady Cox-klinikken» med lederen Vardan Tadevosian har representert et foregangsarbeid overfor handikappede i det tidligere Sovjet.

Nita Hansson

- Jeg har fått et kall om å hjelpe medmennesker i Ukraina, særlig funksjonshemmede. Gud sendte meg til Ukraina. Organisasjonen deres, Ny Start i Øst, har hjulpet meg i gang. Det sier amerikanske Nita Hansson, leder for stiftelsen «Guds skjulte skatter» i byen Bela Tserkva, en stiftelse som årlig tar imot tre hjelpesendinger fra oss, blant annet utstyr for funksjonshemmede, rullestoler, rullatorer, som vi får fra hjelpemiddelsentralen i Oppland.

Eivind Frøen og Håvald Slåtten

Nord-Koreas regime er at av verdens verste, et skrekkregime med nazilignende konsentrasjons-leirer for hundretusener, med stadig hungersnød for millioner og det å gi uttrykk for kristen tro, betyr henrettelse, offentlig. De aller færreste kommer ut fra disse leirene i live.

Når en mann dømmes, blir også barn og foreldre dømt og plassert i leir. Mens folk sulter, lever partitopper, militære og politi godt med sine privilegier. Samtidig brukes enorme ressurser på våpen - også atomvåpen og raketter- og militære styrker.