Ødeleggelser etter jordskjelv

Et kraftig jordskjelv rystet i november 2019 området Korca i Albania. Nettopp her driver Ny Start i Øst hjelpearbeid i samarbeid med menigheten "Mercy Without Limits" (Barmhjertighet uten grenser).  Ingen er drept, men det er gjort store skader på bygninger (se bilder) og flere hundre mennesker lever nå i telt.

Forholdet mellom Ukraina og Russland er svært konfliktfylt -med røtter i århundres historie. Da Sovjetunionen brøt sammen i august 1991, løsrev landet seg, som de andre sovjetrepublikkene. Et stort flertall stemte for selvstendighet i en folkeavstemning, men konflikten øst-vest er der fortsatt.

Valentina

Det kan bli mange tall, tall på sendinger og tall på hvor mye penger vi gir bort til ulike prosjekter. Men bak tallene skjuler det seg hjelp til enkeltmennesker. Alt dreier seg jo om det.
Særlig er Ukraina hardt rammet, der krigen i øst tar store ressurser, og som dessuten skaper over en million interne flyktninger.
Det blir et spørsmål om å overleve fra dag til dag.

Huset etter bombingen

Det er halvannen million internt fordrevne mennesker i Ukraina, altså flyktninger i eget land. De opplever en knallhard hverdag, ofte trangbodd og med for lite mat. Her er historien til én slik familie. Vi gir støtte til mat og klær for noen slike familier.
Peter Tarasenko er gift og har familie med fem barn – tre sønner og to døtre. En av sønnene er funksjonshemmet, lider av cerebral parese.

Hjelpeprogram

36 fullastede trailere med hjelpesendinger betyr godt over fire hundre tonn til sju ulike land. Mottakerne er i alt vesentlig de samme som vi har samarbeidet med i en rekke år.

Prosjektstøtte totalt drøyt to millioner kroner.