Ny Start i Øst

 • En tverrkirkelig, registrert, regnskaps- og revisjonspliktig stiftelse med formål og drive humanitært og evangeliserende arbeid i Øst-Europa. Hovedvekten er på landene i det tidligere Sovjetunionen, men vi arbeider også i Romania, Bulgaria, Makedonia, Afrika og Asia. Vi har et styre på åtte medlemmer fra ulike kirkesamfunn.
 • Nærmere 300 frivillige engasjerte medarbeidere i Hedmark og Oppland.
 • Hovedmottak og administrasjon er på Gjøvik.
 • Finansierer driften ved hjelp av ni gjenbruksbutikker – Ting og Tøy – på Jaren, Lena, Raufoss, Gjøvik, Moelv, Lillehammer, Vinstra, Otta, Vågåmo og Stange.
 • Hjelpen formidles i samarbeid med kristne menigheter og organisasjoner i Øst-Europa. 
 • Mange kan få et bedre liv dersom vi gir av vår overflod.
 • Vi tror at alle mennesker har mulighet for en ny start.
  Vi tror at dette først og fremst skjer gjennom evangeliet, at mennesker som får møte Jesus Kristus, som lever.
  Evangeliet er ikke en teori, men et nytt liv.
 • Vi vet at et slikt nytt liv gir en indre frigjøring som igjen skaper grunnlag for et bedre liv og et bedre samfunn.
  Derfor støtter vi også kristent arbeid og forkynnelse i de landene vi driver humanitært arbeid.

Administrativ leder

Tor Magne Normann

Styreleder: 

Ola Simon Østtveit, Stange

Styretmedlemmer:

 • Paul Vesteraas, Gjøvik, også regnskapsansvarlig
 • Håvald Slåtten, Gjøvik
 • Ole Johannes Markeng, Østre Toten
 • Hans Kristian Strand, Gjøvik
 • Solfrid Holter, Gran
 • Jørgen Lollike, Gjøvik

Utenlandsansvarlig: Håvald Slåtten.

Det holdes månedlige styremøter.
Alle bevilgninger skjer gjennom styret.