Daniela Drabo

Albania var i mer enn 50 år isolert fra omverdenen på grunn av et brutalt stalinistisk diktatur, som falt i 1991. Men også her har de opplevd noe til felles med de fleste land i Øst- og Sentral-Europa. Friheten kan være vanskelig.

Ekstremvær - tørke

Brønnboring - vannpumper. Vi hjelper landsbyer med å skaffe seg vann. Nettopp vann og vannressurser har vært sterkt fokusert denne høsten.
I et miljøperspektiv er bomull en versting, både dyrkingen, men også som råstoff i produksjonen.

Caroline Cox og Ola S. Østtveit

Ny Start i Øst støtter arbeid for funksjonshemmede. Les om den 75-årige baronessen, Caroline Cox, adlet i 1982 av nå avdøde Margaret Thatcher, for innsatsen for svake og vergeløse i verden. Ny Start i Øst støtter hennes arbeid for funksjonshemmede i Armenia, og hennes kamp for ofre etter krigen mot Aserbajdsjan da Sovjetunionen gikk i oppløsning. Den politiske rollen i det britiske Overhuset kom helt uventet, og tross frykt for talerstoler har hun stått modig fram og talt deres sak som ingen stemme har.

Challenge Camp

Den tidligere Sovjetrepublikken, og eldgamle kristne kulturnasjonen Armenia, har vært gjennom en fredelig revolusjon i løpet av året som har gått. Det lutfattige og herjede fjellandet som teknisk sett er i krig med Aserbajdsjan i øst og med en stengt grense mot et fiendtlig Tyrkia i vest, fanger sjelden vestlige mediers oppmerksomhet.

Jesu oppstandelse

Han kom til verden og levde sitt liv i en fjern romersk provins for rundt 2000 år siden, fikk merke undertrykkelse og brutalitet fra herskerne allerede som spedbarn – som hjemsøker folkeslagene gjennom historien og ikke minst i dag. Kjent med sykdom, sult, fornedrelse – og brå død.

For drøyt ti år siden fikk jeg et oppdrag om å møte en kineser på et hotell i en tysk by. Han var en kristen leder fra undergrunnskirken, nettopp klart å komme ut av Kina der han var sterkt forfulgt og risikerte dødsstraff hvis han ble tatt. Hvorfor? Fordi han hadde forkynt evangeliet om Jesus Kristus, hans liv og gjerning, død og oppstandelse - uten offisiell tillatelse.

Forholdet mellom Ukraina og Russland er svært konfliktfylt -med røtter i århundres historie. Da Sovjetunionen brøt sammen i august 1991, løsrev landet seg, som de andre sovjetrepublikkene. Et stort flertall stemte for selvstendighet i en folkeavstemning, men konflikten øst-vest er der fortsatt.

Prostitusjon

Menneskehandelen i Øst-Europa antar enorme proporsjoner, og omfanget øker. Hvert år havner mellom 100 og 200 tusen kvinner fra ulike østeuropeiske land i prostitusjon. Riga, Latvia, er blitt et senter for såkalt trafficking i Øst-Europa. En tjeneste som kaller seg F61, Freedom61, er i gang med å hjelpe kvinner ut av uføret. Ny Start i Øst støtter arbeidet deres og har allerede gitt prosjektet betydelige summer.

Matbanken

Bærebjelke i vårt hjelpearbeid i Øst-Europa

Frivillighet, fellesskap, miljøinnsats, hjelp til medmennesker. Dette er stikkord for den tverrkirkelige stiftelsen Ny Start i Øst som har drevet hjelpearbeid i Øst-Europa siden 1991. Ny Start i Øst har nærmere 300 frivillige, hovedsakelig pensjonister, men vi samarbeider også med NAV og Kriminalomsorg i frihet, altså at folk avtjener samfunnsstraff hos oss.

«Det aller viktigste for oss er å vite at vi ikke står alene, at dere står sammen med oss. Takk til alle dere som arbeider frivillig, deler deres dyrebare tid for å hjelpe og kjempe for sosial rettferdighet. Uten deres støtte kunne vi ikke gjort på langt nær så mye.»

Slik skriver vår mangeårige samarbeidspartner, Mindaugas Palionis, i Litauen. Mange av våre partnere gir uttrykk for det samme. Vi er team som står sammen på tvers av landegrenser, folkeslag og kulturer. År etter år gjør vi som stiftelse en forskjell i tusenvis av menneskers liv, hjelper våre samarbeidspartnere til å heise godhetens fane i Jesu Kristi navn. Det var dette Han ba oss om: Vis barmhjertighet, hjelp og tjen, tenk ikke så mye på dere selv, men tenk på andre også. I dette bladet kan du blant annet lese om vårt hjelpearbeid i Albania, der vi støtter menigheten «Grenseløs barmhjertighet». Med vår hjelp bygger de opp et senter, et “Barmhjertig- hetens hus» der mennesker skal få praktisk og åndelig hjelp – daglig matutdeling for 150 mennesker, hygienisk og medisinsk hjelp.

Hvem har skylda?

Vi hører så ofte mennesker si at «hvis det fantes en god Gud, ville det ikke vært så mye vondt i verden.» Det er et fullt forståelig synspunkt, men overser noe vesentlig, nemlig at Gud har skapt oss i kjærlighet og til å vise kjærlighet. Det forutsetter frie mennesker. Bare frie mennesker kan føle og utvise kjærlighet. Det er et faktum at vi mennesker gjennom våre tanker, ord og handlinger kan skape ondt eller godt. Alternativet var at Skaperen måtte ha skapt oss som roboter, at vi knapt kunne gå et skritt uten at Han bestemte alt, en som trekker i tråder som på marionetter. Men Gud ville ha frie medspillere. Slik tok han en sjanse, skapte oss i sitt bilde, frie, med mulighet for å føle og utvise kjærlighet og gode handlinger, men også mulighet for å gjøre det motsatte – det onde. Alt fra baksnakkelse til drap.  Resultatet er at vi som enkeltmennesker, grupper eller nasjoner handler helt på tvers av Guds evige hensikt og vilje og slik påfører oss selv og andre skader.

Ekstreme tider

For vi lever i ekstreme tider med voldsomme utslag. Ekstremt vær og klima som skaper nye fattige og forkomne. Her er ekstreme teknologiske nyvinninger som betyr ekstreme utslag, negativt og positivt. Vi ser ekstrem rikdom og ekstrem fattigdom. Rundt oss ser og hører vi om ekstrem ondskap, men også ekstrem godhet. Vi har valgt å være barmhjertige medmennesker i en tid da så mangt går i stykker. Gjennom alt det gode frivillige arbeidet har vi gjort, og gjør vi mye godt – gjennom 27 år nå.  Vi er til stede og gjør en forskjell med hjelpesendinger og pengestøtte i rundt ti øst- og sentraleuropeiske land. En del gir vi også i direkte økonomisk støtte til flyktningarbeid i Midtøsten, og noe til Asia og Afrika. Alt dette betyr en helt avgjørende forskjell i svært mange menneskers liv – hvert eneste år – hver eneste dag.  På de neste sidene kan du lese om noen av disse som får av vår hjelp – i samarbeid med våre samarbeidspartnere.

Bildetekst: Jesus gir mat til menneskene. Illustrasjon:Bible Art Library-iStock

Kraftige nasjonale motsetninger i Ukraina

Det er veldig mye historie i Ukraina, altfor mye vond historie. Folkesjelen, landets kollektive bevissthet, er mollstemt på grunn av krig, hungersnød, massakre, undertrykkelse og terror, århundrer tilbake. Den brutale maktpolitikeren Josef Stalin tok ingen smålige hensyn og rasket til seg det nåværende Vest-Ukraina i 1940.

Liten gutt

Jesus Kristus taler om å ta imot, få et nytt liv som igjen kan endre holdninger og livsstil. Evangeliet er ikke bare spørsmål om et evig liv. Kampen for et bedre liv og et mer rettferdig samfunn begynner her og nå, på denne siden av graven, og her er evangeliets kraft avgjørende.

Sosial nød, fattigdom, urettferdighet og korrupsjon kan avhjelpes noe ved sosiale reformer og politiske vedtak, men voldelige revolusjoner er aldri svar på sosial nød og urettferdighet. All historie viser at dette skaper ny undertrykkelse og nye klasser som utbytter de fattige.

Men ethvert samfunn utgjøres av enkeltmennesker. Gode etiske holdninger og verdier hos det enkelte menneske avgjør hvor godt et samfunn skal være.

skrot utenfor porten

Ting og Tøy på Gjøvik har for tiden utfordringer, som vi ber kundene hjelpe oss med. Noen kunder setter fra seg små og store gjenstander utenfor porten til Ting og Tøy. Dette til tross for at det står plakat om at «INGEN VARER UTENFOR KLESCONTAINERNE».

Livets tre

Men hvorfor driver dere med hjelpesendinger til Baltikum? Der har jeg vært, og der var det jo så bra, velkledde mennesker og fine biler.” Slike utsagn kan man høre fra velfødde nordmenn, som kan ta seg sine Spa-turer til noen av de fancy hotellene man kan finne flere steder i Baltikum. Billig og greit for nordmenn med velfylte kontoer.

Israel og det norske mediehykleriet

Dette skal det norske folk helst ikke vite

Ny Start i Øst støtter arbeidet med å bringe evangeliet om Messias, Jesus Kristus, også til det jødiske folk. I den sammenheng støtter vi også staten Israel og dens rett til å eksistere innenfor trygge og anerkjente grenser, og at Israel har historisk rett til landet. Slik vil vi også være med å forsvare landet, ikke minst mot de usaklige og ensidige angrepene fra vestlige medier, politikere og akademiske miljøer.

Oppstandelsen

Historiske fakta og Jesu oppstandelse

Påsken er for de fleste av dagens mennesker en vårferie med sol, fjell, sjø. En pause mellom mørk vinter og den etterlengtede sommeren. Men for den kristne kirke i all dens mangfoldighet er dette den den aller viktigste høytid. Det handler om Jesu og hans død, men først og fremst Hans oppstandelse fra de døde første påskedag.

Nita Hansson

- Jeg har fått et kall om å hjelpe medmennesker i Ukraina, særlig funksjonshemmede. Gud sendte meg til Ukraina. Organisasjonen deres, Ny Start i Øst, har hjulpet meg i gang. Det sier amerikanske Nita Hansson, leder for stiftelsen «Guds skjulte skatter» i byen Bela Tserkva, en stiftelse som årlig tar imot tre hjelpesendinger fra oss, blant annet utstyr for funksjonshemmede, rullestoler, rullatorer, som vi får fra hjelpemiddelsentralen i Oppland.