Kamp mot trafficking

Flere unge kvinner som vil ut av prostitusjon, har de siste månedene kommet til senteret som drives av stiftelsen «Freedom61», (Frihet61) i Valdemarpils i Latvia. Dette senteret har Ny Start i Øst bevilget betydelige pengesummer til de siste tre årene, totalt nærmere en halv million kroner.

Flyktningebarn

Ny Start i Øst har i økende grad brukt av sine midler til å hjelpe flyktninger i Midtøsten. Dette gjelder i Jordan, i Irak og i Tyrkia. Hovedsatsingen er fortsatt Øst-Europa slik det har vært i 25 år, men behovene og lidelsene i Midtøsten er enorme, og ikke minst blant kristne som flere steder utsettes for et regulært folkemord, noe som underkommuniseres eller forties i Vesten.

Barna har fått noe mat

Dette året har Ny Start i Øst gitt betydelige summer til innkjøp av mat og andre nødven­dige varer. Det gjelder for eksempel Armenia og til flyktninger i Midtøsten, men i første rekke til Ukraina. Landet er i krig og i krigssonene i Øst-Ukraina, er det stor nød.

Pionérsending til Albania

For første gang har Ny Start i Øst dette året fått av gårde hjelpesending til Korca i Albania, til en menighet som vi har besøkt, møtt lederskapet og ser at de driver et meget godt arbeid med å hjelpe de aller fattigste. Dette er altså én av i alt 35 fullastede trailere til våre partnere i Øst-Europa, hver av dem på ca 11 tonn.

Kuljigit med ny rullestol

Ny Start i Øst har i senere år støttet et fosterhjemsprosjekt i Kirgisistan. Kristin Seljebakken fra misjonsorganisasjonen Ungdom i Oppdrag reiste dit midt på 90-tallet med et kall til å bidra, og har gjennom stor uegennyttig innsats vunnet tillit og respekt.

Rapporter

- I løpet av så mange år har dere, med omtanke og kjærlighet samlet og sendt oss så mye som har betydd stadig mer for vårt folk. Denne omsorgen har vi brakt videre over hele landet, fra landsbyer i Vest-Ukraina til krigssonene i øst.

Korpus Gjøvik

Med noe støtte fra Ny Start i Øst har utviklingshemmede i Korpus i Gjøvik vært på kulturutveksling til Litauen. Vi var nærmere 40 personer som reiste avsted på en 5-dagers kulturutveksling til Klaipeda i Litauen – en tur fullspekket med kunst, sang, musikk, dans, matopplevelser og shopping.

Stand på Innlandsmarkedet
Noen av våre butikkmedarbeidere finner nye arenaer for å få inn ekstra penger, altså inntekter utover det som kommer inn utenom de ordinære handledagene.

Yazidi-barn

Skoletilbud til 450 barn. 
Ny Start i Øst har bevilget nærmere hundre tusen kroner til nødhjelp og skoletilbud for det sterkt forfulgte yazidi-folket i Irak. Terrororganisasjonen ISIS har drept og mishandlet flere tusen av dette folket siden de startet sitt terrorfelttog i Irak og Syria.

Erica Damcott

Erica Damcott er opprinnelig fra Colorado i USA. På spørsmål om hvordan hun har endt opp i Latvia viser det seg at hun har en personlig tilknytning til landet og vil gjerne fortelle oss litt om hva motivasjonen bunner i.

En stiftelse som kaller seg Freedom61, er i gang med å hjelpe kvinner ut av uføret og vi i Ny Start i Øst, har gitt til sammen over 300.000 kroner til å sette i stand en bygning og et såkalt tilpasningssenter i det vestlige Latvia, et sted som kan gi ly for kvinner som vil ut av uføret.

Irak 2015

Kinesiske misjonærer betjener flyktningene i det nordlige Irak, i kurdiske områder som fortsatt holder stand mot de ekstremt brutale voldsmennene fra den såkalte Islamske staten, IS.

Sorgen preger Ukraina

I løpet av første halvår i år vil vi i Ny Start i Øst ha gitt bort nærmere en og en halv million kroner i direkte pengestøtte. Totalt for året 2015 regner vi med å støtte ulike prosjekter med rundt 3 millioner.