Ødeleggelser etter jordskjelv

Et kraftig jordskjelv rystet i november 2019 området Korca i Albania. Nettopp her driver Ny Start i Øst hjelpearbeid i samarbeid med menigheten "Mercy Without Limits" (Barmhjertighet uten grenser).  Ingen er drept, men det er gjort store skader på bygninger (se bilder) og flere hundre mennesker lever nå i telt.

Forholdet mellom Ukraina og Russland er svært konfliktfylt -med røtter i århundres historie. Da Sovjetunionen brøt sammen i august 1991, løsrev landet seg, som de andre sovjetrepublikkene. Et stort flertall stemte for selvstendighet i en folkeavstemning, men konflikten øst-vest er der fortsatt.

Huset etter bombingen

Det er halvannen million internt fordrevne mennesker i Ukraina, altså flyktninger i eget land. De opplever en knallhard hverdag, ofte trangbodd og med for lite mat. Her er historien til én slik familie. Vi gir støtte til mat og klær for noen slike familier.
Peter Tarasenko er gift og har familie med fem barn – tre sønner og to døtre. En av sønnene er funksjonshemmet, lider av cerebral parese.

Valentina

Det kan bli mange tall, tall på sendinger og tall på hvor mye penger vi gir bort til ulike prosjekter. Men bak tallene skjuler det seg hjelp til enkeltmennesker. Alt dreier seg jo om det.
Særlig er Ukraina hardt rammet, der krigen i øst tar store ressurser, og som dessuten skaper over en million interne flyktninger.
Det blir et spørsmål om å overleve fra dag til dag.

Hjelpeprogram

36 fullastede trailere med hjelpesendinger betyr godt over fire hundre tonn til sju ulike land. Mottakerne er i alt vesentlig de samme som vi har samarbeidet med i en rekke år.

Prosjektstøtte totalt drøyt to millioner kroner.

«Det aller viktigste for oss er å vite at vi ikke står alene, at dere står sammen med oss. Takk til alle dere som arbeider frivillig, deler deres dyrebare tid for å hjelpe og kjempe for sosial rettferdighet. Uten deres støtte kunne vi ikke gjort på langt nær så mye.»

Slik skriver vår mangeårige samarbeidspartner, Mindaugas Palionis, i Litauen. Mange av våre partnere gir uttrykk for det samme. Vi er team som står sammen på tvers av landegrenser, folkeslag og kulturer. År etter år gjør vi som stiftelse en forskjell i tusenvis av menneskers liv, hjelper våre samarbeidspartnere til å heise godhetens fane i Jesu Kristi navn. Det var dette Han ba oss om: Vis barmhjertighet, hjelp og tjen, tenk ikke så mye på dere selv, men tenk på andre også. I dette bladet kan du blant annet lese om vårt hjelpearbeid i Albania, der vi støtter menigheten «Grenseløs barmhjertighet». Med vår hjelp bygger de opp et senter, et “Barmhjertig- hetens hus» der mennesker skal få praktisk og åndelig hjelp – daglig matutdeling for 150 mennesker, hygienisk og medisinsk hjelp.

Hvem har skylda?

Vi hører så ofte mennesker si at «hvis det fantes en god Gud, ville det ikke vært så mye vondt i verden.» Det er et fullt forståelig synspunkt, men overser noe vesentlig, nemlig at Gud har skapt oss i kjærlighet og til å vise kjærlighet. Det forutsetter frie mennesker. Bare frie mennesker kan føle og utvise kjærlighet. Det er et faktum at vi mennesker gjennom våre tanker, ord og handlinger kan skape ondt eller godt. Alternativet var at Skaperen måtte ha skapt oss som roboter, at vi knapt kunne gå et skritt uten at Han bestemte alt, en som trekker i tråder som på marionetter. Men Gud ville ha frie medspillere. Slik tok han en sjanse, skapte oss i sitt bilde, frie, med mulighet for å føle og utvise kjærlighet og gode handlinger, men også mulighet for å gjøre det motsatte – det onde. Alt fra baksnakkelse til drap.  Resultatet er at vi som enkeltmennesker, grupper eller nasjoner handler helt på tvers av Guds evige hensikt og vilje og slik påfører oss selv og andre skader.

Ekstreme tider

For vi lever i ekstreme tider med voldsomme utslag. Ekstremt vær og klima som skaper nye fattige og forkomne. Her er ekstreme teknologiske nyvinninger som betyr ekstreme utslag, negativt og positivt. Vi ser ekstrem rikdom og ekstrem fattigdom. Rundt oss ser og hører vi om ekstrem ondskap, men også ekstrem godhet. Vi har valgt å være barmhjertige medmennesker i en tid da så mangt går i stykker. Gjennom alt det gode frivillige arbeidet har vi gjort, og gjør vi mye godt – gjennom 27 år nå.  Vi er til stede og gjør en forskjell med hjelpesendinger og pengestøtte i rundt ti øst- og sentraleuropeiske land. En del gir vi også i direkte økonomisk støtte til flyktningarbeid i Midtøsten, og noe til Asia og Afrika. Alt dette betyr en helt avgjørende forskjell i svært mange menneskers liv – hvert eneste år – hver eneste dag.  På de neste sidene kan du lese om noen av disse som får av vår hjelp – i samarbeid med våre samarbeidspartnere.

 

Bildetekst: Jesus gir mat til menneskene. Illustrasjon:Bible Art Library-iStock

skrot utenfor porten

Ting og Tøy på Gjøvik har for tiden utfordringer, som vi ber kundene hjelpe oss med. Noen kunder setter fra seg små og store gjenstander utenfor porten til Ting og Tøy. Dette til tross for at det står plakat om at «INGEN VARER UTENFOR KLESCONTAINERNE».

Tradisjonen tro stilte også i år medarbeiderne ved Ting og Tøy i Moelv med egen salgsstand under Innlandsmarkedet.
Varer ble byttet mot penger til de gode formål som Ny Start i Øst og Ting og Tøy støtter.

Michael - fri fra rus

"Jeg har fått et nytt liv, med familie, hus og jobb." Dette og lignende utsagn møter vi stadig vekk fra tidligere harde rusmisbrukere i Øst-Europa. Der samarbeider og støtter vi ulike rehabiliteringssentra som drives av menigheter eller i samarbeid med disse. Ny Start i Øst gir hvert år betydelig støtte, enten økonomisk eller via betydelige mengder hjelpesendinger, til slike sentra i Russland, Litauen, Estland og Makedonia.

Hjelper flyktninger i Irak

Noen av de mest forfulgte flyktningene i Midtøsten, og som de brutale IS-styrkene har herjet nådeløst med, er kristne og de såkalte  yazidiene.  Gjennom vår samarbeidsorganisasjon AsiaLink her i Norge har vi gitt penger til å hjelpe en del av disse menneskene – rundt 6000 yazidier – som har flyktet til et område noen kilometer fra byen Mosul, som fortsatt er under kontroll av terroristene.

Utbombet hus

Andrei Ushkarev (41) leder til daglig et team i Moskva knyttet til Ungdom i Oppdrag som hjelper ofre for menneskehandelen. «Human Trafficking» som det benevnes,er en stor mafia-styrt virksomhet med store pengeinteresser og svært brutale metoder.

Opplegg for bevegelseshemmede

De siste årene har vi fra Ny Start i Øst støttet et nybrottsarbeid for bevegelseshemmede, utviklet av våre partnere i Latvia, kalt «Wings for Wheels». Dette har vært så vellykket at vi har tatt initiativ til å introdusere det i Armenia også, hvor det er blitt tatt godt imot og tilpasset situasjonen der.

To gutter i slummen

Ved hjelp av god støtte fra Ny Start i Øst/Ting og Tøy, bygges det opp en base i byen Olangopo på Filippinene som skal ta hånd om tidligere prostituerte og deres barn. Her arbeides det målrettet med å hjelpe kvinnene ut av menneskelig fornedrelse og seksuell ødeleggelse. Senteret som heter Tamar, har som mål å føre tidligere prostituerte inn i et verdig og meningsfullt liv.