En vannpumpe

Ny Start i Øst har siden 2011 støttet et prosjekt blant Kolhefolket, et minoritetsfolk i Bangladesh. Prosjektet ble startet av en Lillehammer­misjonær i 2008 og er i dag organisert som en egen stiftelse med navnet Tabitha Foun­dation, etter navnet på kvinnen fortalt om i Apostlenes gjerninger – som var rik på gode gjerninger blant fattige. 

Ny Start i Øst har besluttet en storinnsats for romfolket i Skopje Makedonia. De neste to årene vil vi trolig bruke nærmere en million kroner til støtte for en menighet som arbeider blant denne folkegruppen i bydelen Sjutka i Skopje. Tidligere statsminister Jens Stoltenberg utfordret frivillige organisasjoner i Norge om å hjelpe Europas romfolk – vel å merke der de bor, hovedsakelig på Balkan.

Innstramninger har gjort det  vanskelig å drive hjelpearbeid i Russland. Det har flere av oss fått merke. Men en av våre samarbeidspartnere i Gjøvik, Sentrumskirken/Euromisjon, klarer dette til en viss grad i byen Pskov og området omkring.

Ny Start i Øst har i de siste årene bevilget betydelige beløp, i form av både gaver og lån, til støtte for dette arbeidet. Hjelpesendinger er ikke lenger mulig, men vi gir penger til noen sosiale formål i landet som beskrevet ovenfor.

Jarl Shapavalov

Jarl Shapavalov hadde et hardt liv bak seg, hadde dopet seg med harde stoffer i fem år, fra han var tenåring til han var nærmere 25. Livet var et helvete, for ham som for andre i hans situasjon. De får problemer, enorme problemer, med helse, med foreldre og slektninger, med politiet og ikke minst med samvittigheten, selvrespekten.

Romfolket er fattige
Et viktig mål for Ny Start i Øst er å hjelpe noen av de mest utsatte og marginaliserte. Mange av disse finner vi blant romfolket som i det siste har fått mye negativ omtale, også i Norge - på grunn av stor tilstrømning til landet vårt og en livsstil som ikke alltid er positiv, men virker noen ganger utfordrende på omgivelsene.