StangePå Stange var det stort oppmøte av rundt 80 forventningsfulle kunder første dagen, 15. november. Butikken ligger i det gamle Kiwilokalet i Heggedalsvegen.Året 2018 har vært preget av betydelige butikkinvesteringer – ny butikk Stange og flytting og betydelig investeringer i nye lokaler Lillehammer.

Spørsmålet om opprettelse av butikk i Stange har vært vurdert i flere år. Det er nå en realitet i 800 kvadratmeter lokaler rett opp for Stange stasjon, og som vi leier av gårdeier Børre Johnstad. Stort oppmøte av rundt 80 forventningsfulle kunder første dagen, 15. november, da ordfører Nils A. Røhne klippet snoren. I første omgang skal butikken holde åpent tre dager i uka – fra onsdag til fredag. Med flere frivillige vil det nok senere bli mulig med flere åpningsdager, sier prosjektkoordinator Bjørnar Moen, som er forholdsvis nyansatt i Ny Start i Øst. Han vil etter hvert som Stangebutikken går seg til, få flere oppgaver, blant annet som sekretær for styret.

Bjornar MoenProsjektkoordinator Bjørnar Moen hadde hendene fulle da butikken i Stange ble åpnet. Den har fått god mottagelse i Hamar-området (Foto: Stangeavisa, Gjermund Trøan)LillehammerKari Teksum og Karin Lundgård ved disken under åpningen av den nye butikken i Lillehammer. Flyttingen har vært en suksess.Når vi er inne på nye folk, har styret i våres også ansatt Tor Mange Normann som sentral medarbeider i administrasjonen. Han har lang erfaring med å lede en annen bruktbutikk-kjede og vil blant annet få en viktig oppgave med å følge opp Ting og Tøy-kjeden som nå teller 11 enheter – nå også to av dem i Hedmark.        

Året har også vært preget av en betydelig innsats med å flytte, innrede og starte opp i nye lokaler på Lillehammer, og som førte til åpning rundt 1. juni. Her har mange gjort en god jobb for å skape en svært tiltalende og moderne butikk.

Knut NysætherKnut NysætherIkke minst må en betydelig arbeidsinnsats til avgående daglig leder Knut Nysæther berømmes. Han har gjennom drøyt sju år ledet stiftelsen til nye høyder, og hans betydelige administrative kompetanse, erfaring med å behandle mennesker og økonomiske og forretningsmessige innsikt, har vært, og er, av stor verdi for stiftelsen.