I løpet av fjoråret og inneværende år 2014 vil Ny Start i Øst ha gitt bort nærmere seks millioner kroner i direkte pengestøtte. Styret har bevilget pengene til flere land, først og fremst Øst-Europa, men noe er gitt til samarbeidspartnere i Midtøsten og Asia.

I krigssonen
I krigssonen: Vi har støttet
katastrofehjelp til kristne flyktninger
i Nord-Irak.

Gi mennesker en ny sjanse, sette dem i frihet, gi livet tilbake til dem som er kommet i håpløse situasjoner. Som navnet sier, er dette en hovedsak for Ny Start i Øst. Det handler om livet. Vi støtter arbeid med rehabilitering eller forebygging av rusmisbrukere, i baltiske land og i Makedonia. Vi har tidligere skrevet mye om dette og dokumentert hvordan Guds og menneskers kjærlighet og omsorg og et rehabiliteringsprogram basert på struktur og disiplin, bønn og bibel kan føre mennesker tilbake til livet.
I Latvia har vi dette året også satset mye for å hjelpe en annen gruppe til et normalt liv. Riga er blitt et slags senter for menneskehandel, der mange kvinner går til grunne i prostitusjon og rusmiddelavhengighet. En kristen latvisk organisasjon vil blant annet sette i stand et senter der kvinner kan få bo, komme vekk fra gata, kanskje lære et yrke, leve normale liv. Vi støtter dette arbeidet.

Undervisning

Betydelige midler er også gitt til ulike undervisningsformål, i Litauen, til istandsetting av en kristen skole i Klaipeda. I Skopje Makedonia støtter vi også dette året betydelig kurs og undervisning av barn og unge av romfolk. En god del er også gitt til jenteundervisning i et land så langt borte som Bangladesh der vi også gir støtte til brønnboring og hygieneprogram.

Flyktninghjelp

Ellers ser vi alle hvordan flyktningestrømmene øker på – år for år. Tyranniet herjer. Hjerteskjærende scener utspilles. Millioner på flukt. Verdenssamfunnet trekker hjelpeløst på skuldrene. Hvor skal man begynne? Verst er det i Midtøsten der også kristne brødre og søstre jages og drepes av hensynsløse fanatikere. Nøden og utfordringene er enorme, både i Syria og Irak. Vi forsøker å gjøre litt, har gitt penger til to kristne organisasjoner/menigheter som arbeider inne i Irak og i Jordan med å hjelpe flyktninger.
Vi skal heller ikke glemme Ukraina som nå har en million interne flyktninger. Her kommer våre hjelpesendinger også til god nytte. Du kan lese mer om disse og andre saker i bladet.

32 transporter

Matvarer fra Danmark
Matvarer fra Danmark til Estland. Ny Start i Øst betalte
frakten på ti tonn melprodukter som skal deles ut i Valgaområdet
i Estland.

Det blir dette året trolig sendt 32 hjelpesendinger, hver på ca 12 tonn, noe færre enn i fjor. Årsaken er at vi får inn mindre varer. Konkurransen om dette markedet øker. Stadig flere ser at her er det penger for mange gode formål. Vi vil sikre oss vår del, vi som er pionerer her i landet i dette markedet. Det var vi i Ny Start i Øst som fikk presset igjennom momsfritak på denne handelen til allmennyttige formål.
Sendingene er gått til våre trofaste partnere i de baltiske land, til Ukraina, Romania og til Bulgaria. Vi har også bidratt til frakt for andre. En partner i Estland fikk ti tonn melprodukter i Danmark. Vi betalte frakten til Estland. En gruppe bosniere i distriktet har hjulpet flomrammede i sitt hjemland. Vi betalte en god del av fraktkostnadene til en hjelpetransport til Bosnia Herzegovina.