En veldig flink «Innlandsmarkedsgjeng» fra Ting og Tøy i Moelv, 8 damer og 3 men, klarte det igjen. Salgsvarene ble sortert, kontrollert, priset og satt i bilen på kun en ettermiddag, og kjørt ned til anvist plass.

Begge dager var det kjempefint vær. Selgere og kjøpere var i flott markedstemning, og varer ble byttet mot penger til de gode formål som Ny Start i Øst og Ting og Tøy støtter.

20.410 blanke norske kroner ble resultatet på de to dagene markedet varte.

Det frivillige arbeidet som nedlegges i Ting og Tøy-butikkene betyr en forskjell for enkeltmennesker i land hvor velferdsstaten ikke er en selvfølgelighet. Vi har godt av å bli minnet om at ikke alle har det som oss og at når vi handler hos Ting og Tøy, er vi med på å ta vare på miljøet og lar gjenstander og klær få en lengre levetid.

Vi retter en stor takk til medarbeiderne på Moelv, men også til alle dem som deltar som frivillige i våre ti butikker, og som gjør oss istand til å hjelpe noen hver dag!