• 20190720_094850_web.jpg
 • 20190720_134144_web.jpg

Flere tusen barn og unge får støtte til ferie

Vi gir støtte til menigheter og organisasjoner i flere land slik at fattige barn og unge kan få et ferieopphold. Det er ikke alltid førsteklasses bekvemmeligheter, slik svært mange kanskje er vant til her på velstands-berget, men poenget er at de kan komme seg vekk en stund, få oppleve fellesskap, særlig i kristne omgivelser der også forkynnelse av evangeliet har en viktig plass.
Det gjelder i land som Latvia, Ukraina, Estland og Kirgisistan. Særlig har vi lagt vekt på å gi muligheter vi våre samarbeidspartnere til at også funksjonshemmede kan få oppleve dette. Det krever noe mer ressurser, men viktig at ikke de aller minste blir fullstendig oversett.

Rekordmange hjelpesendinger.
200 tonn!

I løpet av første halvår har Ny Start i Øst/Ting og Tøy sendt av gårde rekordmange hjelpesendinger. 20 fullastede trailere, med til sammen rundt 200 tonn, er sendt ut fra vårt lager i Hunndalen, Gjøvik.

Mottakerne er de tre baltiske land, Estland, Latvia og Litauen foruten Romania, Ukraina, Bulgaria og Albania.

Det er for eksempel sendt 2 trailere til sammen 20 tonn til Korca, Albania. Svært mange fattige mennesker som får hjelp via vår samarbeidspartner, menigheten «Mercy without limits».
Her har vi også opprettet et nytt forsamlingssted med kjøkken der det daglig skal lages og serveres mat til rundt 150 mennesker. Her pågår også et godt samarbeid med kommunen og sosialsjefen som gir menigheten en liste over de som har størst behov, både for tildeling av hjelpesendinger, men også for matservering. Byen har nettopp vært rammet av et mindre jordskjelv, heldigvis uten at menneskeliv er gått tapt. Menigheten har fordelt ut utstyr fra oss til noen av dem som har vært hardest rammet.

 • 011-Sergej.jpg
 • 038-Estland.jpg
 • IMG_0916_web.jpg
 • IMG_2528_web.jpg
 • Trailer_web.jpg

Ny Start i Øst

 • En tverrkirkelig, registrert, regnskaps- og revisjonspliktig stiftelse med formål og drive humanitært og evangeliserende arbeid i Øst-Europa. Hovedvekten er på landene i det tidligere Sovjetunionen, men vi arbeider også i Romania, Bulgaria, Makedonia, Afrika og Asia. Vi har et styre på åtte medlemmer fra ulike kirkesamfunn.
 • Nærmere 300 frivillige engasjerte medarbeidere i Hedmark og Oppland.
 • Hovedmottak og administrasjon er på Gjøvik.
 • Finansierer driften ved hjelp av ni gjenbruksbutikker – Ting og Tøy – på Jaren, Lena, Raufoss, Gjøvik, Moelv, Lillehammer, Vinstra, Otta, Vågåmo og Stange.
 • Hjelpen formidles i samarbeid med kristne menigheter og organisasjoner i Øst-Europa. 
 • Mange kan få et bedre liv dersom vi gir av vår overflod.
 • Vi tror at alle mennesker har mulighet for en ny start.
  Vi tror at dette først og fremst skjer gjennom evangeliet, at mennesker som får møte Jesus Kristus, som lever.
  Evangeliet er ikke en teori, men et nytt liv.
 • Vi vet at et slikt nytt liv gir en indre frigjøring som igjen skaper grunnlag for et bedre liv og et bedre samfunn.
  Derfor støtter vi også kristent arbeid og forkynnelse i de landene vi driver humanitært arbeid.

Administrativ leder

Tor Magne Normann

Styreleder: 

Ola Simon Østtveit, Stange

Styretmedlemmer:

 • Paul Vesteraas, Gjøvik, også regnskapsansvarlig
 • Håvald Slåtten, Gjøvik
 • Ole Johannes Markeng, Østre Toten
 • Hans Kristian Strand, Gjøvik
 • Solfrid Holter, Gran
 • Jørgen Lollike, Gjøvik

Utenlandsansvarlig: Håvald Slåtten.

Det holdes månedlige styremøter.
Alle bevilgninger skjer gjennom styret.