Flere tusen barn og unge får støtte til ferie

Vi gir støtte til menigheter og organisasjoner i flere land slik at fattige barn og unge kan få et ferieopphold. Det er ikke alltid førsteklasses bekvemmeligheter, slik svært mange kanskje er vant til her på velstands-berget, men poenget er at de kan komme seg vekk en stund, få oppleve fellesskap, særlig i kristne omgivelser der også forkynnelse av evangeliet har en viktig plass.
Det gjelder i land som Latvia, Ukraina, Estland og Kirgisistan. Særlig har vi lagt vekt på å gi muligheter vi våre samarbeidspartnere til at også funksjonshemmede kan få oppleve dette. Det krever noe mer ressurser, men viktig at ikke de aller minste blir fullstendig oversett.

Rekordmange hjelpesendinger.
200 tonn!

I løpet av første halvår har Ny Start i Øst/Ting og Tøy sendt av gårde rekordmange hjelpesendinger. 20 fullastede trailere, med til sammen rundt 200 tonn, er sendt ut fra vårt lager i Hunndalen, Gjøvik.

Mottakerne er de tre baltiske land, Estland, Latvia og Litauen foruten Romania, Ukraina, Bulgaria og Albania.

Det er for eksempel sendt 2 trailere til sammen 20 tonn til Korca, Albania. Svært mange fattige mennesker som får hjelp via vår samarbeidspartner, menigheten «Mercy without limits».
Her har vi også opprettet et nytt forsamlingssted med kjøkken der det daglig skal lages og serveres mat til rundt 150 mennesker. Her pågår også et godt samarbeid med kommunen og sosialsjefen som gir menigheten en liste over de som har størst behov, både for tildeling av hjelpesendinger, men også for matservering. Byen har nettopp vært rammet av et mindre jordskjelv, heldigvis uten at menneskeliv er gått tapt. Menigheten har fordelt ut utstyr fra oss til noen av dem som har vært hardest rammet.

Den private kristne skolen i Klaipeda åpnet i nyrenoverte lokaler med en høytidelig seremoni i oktober. Skolen har holdt på i over 20 år, og etter hvert fått anerkjennelse og respekt i vide kretser. Ikke minst takket være rektor Djuljeta Geciene som er en hardtarbeidende og visjonær leder med høye mål.

Elevene underholdtBildet: Elevene underholdt under åpningen av ”Regnbueskolen”.

Det omfattende prosjektet med total rehabilitering av skoleanlegget fra tidlig 60-tall er gjennomført med finansiering fra EU. Men det er en krevende søknadsprosess og konkurranse om disse midlene, og en egenandel på 15 prosent om en får tilslaget. Dette er selvsagt en stor utfordring hvor det er vanskelig nok å dekke løpende driftsutgifter som strømregninger o.l. Ny Start i Øst har støttet skolen i en del år, og vi har kommet tungt inn i denne prosessen ved å garantere for deler av egeninnsatsen. Våre bidrag har dermed hatt stor effekt og blitt mangedoblet.

Skrøt av skolen

Side 08 Ordforereren i Klaipeda web modBildet: Ordførereren i Klaipeda, Vytautas Grublians, skrøt av skolen.

Ordførereren i Klaipeda, Vytautas Grublians, var til stede under hele programmet med ulike innslag av elever fra småtrinnet til videregående, og taler og hilsener fra mange ulike instanser. Selv er han katolikk og ikke spesielt engasjert i kirkelig sammenheng, men la vekt på betydningen av bønn og formidling av kristne verdier i undervisningen.

Han takket personale og støttespillere for det gode arbeid som gjøres, og beklaget at kommunen ikke hadde kunnet gjøre mer. Begynnelsen av programmet utenfor den nye bygningen med bønn om velsignelse fra 6–7 ledere fra ulike forsamlinger i byen, hadde gjort sterkt inntrykk og ble bemerket.

En kamerat av ordføreren fra deres egen skoletid, som han senere også hadde spilt i band sammen med, var nå nyansatt engelsklærer. Som så mange andre hadde han reist utenlands på jakt etter jobb, og samtidig lengtet hjem. Nå strålte han av glede for sin nye livs- og arbeidssituasjon, og spilte gitar til lovsanger med ungdomsskolegjengen. Denne gangen til applaus fra sin gamle venn, og med en av deres gamle lærere til stede også. Han gjorde nå en frivillig innsats for skolen ved å støtte administrasjonen og rektor.

Ola S. Østtveit og rektor Djuljeta GecieneBildet: Ola S. Østtveit, styreleder i Ny Start i Øst, med gave til rektor Djuljeta Geciene.Rektor Djuljeta var nettopp dagens helt og fikk velfortjente godord. Spesielt var det likevel at representanten for kontoret som forbereder søknadene for EU-prosjektene, og som er drevne i «gamet» sa det slik: «Du inspirerte og oppmuntret oss alltid, selv om det var vanskelig og kunne se håpløst ut, så gav du aldri opp!»