Flere tusen barn og unge får støtte til ferie

Vi gir støtte til menigheter og organisasjoner i flere land slik at fattige barn og unge kan få et ferieopphold. Det er ikke alltid førsteklasses bekvemmeligheter, slik svært mange kanskje er vant til her på velstands-berget, men poenget er at de kan komme seg vekk en stund, få oppleve fellesskap, særlig i kristne omgivelser der også forkynnelse av evangeliet har en viktig plass.
Det gjelder i land som Latvia, Ukraina, Estland og Kirgisistan. Særlig har vi lagt vekt på å gi muligheter vi våre samarbeidspartnere til at også funksjonshemmede kan få oppleve dette. Det krever noe mer ressurser, men viktig at ikke de aller minste blir fullstendig oversett.

Rekordmange hjelpesendinger.
200 tonn!

I løpet av første halvår har Ny Start i Øst/Ting og Tøy sendt av gårde rekordmange hjelpesendinger. 20 fullastede trailere, med til sammen rundt 200 tonn, er sendt ut fra vårt lager i Hunndalen, Gjøvik.

Mottakerne er de tre baltiske land, Estland, Latvia og Litauen foruten Romania, Ukraina, Bulgaria og Albania.

Det er for eksempel sendt 2 trailere til sammen 20 tonn til Korca, Albania. Svært mange fattige mennesker som får hjelp via vår samarbeidspartner, menigheten «Mercy without limits».
Her har vi også opprettet et nytt forsamlingssted med kjøkken der det daglig skal lages og serveres mat til rundt 150 mennesker. Her pågår også et godt samarbeid med kommunen og sosialsjefen som gir menigheten en liste over de som har størst behov, både for tildeling av hjelpesendinger, men også for matservering. Byen har nettopp vært rammet av et mindre jordskjelv, heldigvis uten at menneskeliv er gått tapt. Menigheten har fordelt ut utstyr fra oss til noen av dem som har vært hardest rammet.

Opplegg for bevegelseshemmede i Latvia og Armenia

Opplegg for bevegelseshemmedeHesteridning var en stor utfordring, men ble med betryggende støtte en solid mestringsopplevelse for alle.De siste årene har vi fra Ny Start i Øst støttet et nybrottsarbeid for bevegelseshemmede, utviklet av våre partnere i Latvia, kalt «Wings for Wheels». Dette har vært så vellykket at vi har tatt initiativ til å introdusere det i Armenia også, hvor det er blitt tatt godt imot og tilpasset situasjonen der.

Vi har lenge støttet «Lady Cox»-klinikken i Nagorno Karabak, som driver fysisk rehabilitering på høyt faglig nivå. I tillegg vil den sosiale og åndelige dimensjonen være avgjørende for mennesker som trenger nytt håp og livsgnist. «Challenge»-campen hjelper deltagerne å oppdage sitt poten­siale gjennom nye og uventede opplevelser, de lærer seg selv bedre å kjenne og settes på sporet i forhold til muligheter for personlig utvikling.

Ut av isolasjon

Robert AlahverdianRobert Alahverdian (35) som skadet seg stygt i en arbeidsulykke for fem år siden, her med en av sine to sønner. Manushag Melkomian (29), til høyre, vokste opp med CP og synsforstyrrelse. De er dagpasienter på «Lady Cox»-klinikken i Karabak hvor de får god faglig hjelp. Begge var med på «Challenge»-campen og uttrykte stor glede og begeistring over å ha fått den muligheten. I midten Ola Østtveit.

Det å komme ut av isolasjonen og møte likesinnede og bygge gode relasjoner er uvurderlig.  Leirene har alltid et overraskelsesmoment i forhold til en mestringsopplevelse, og denne gangen var det hesteridning. Skummelt og uvant for mange lyktes det likevel å få alle med. Rammen er et trygt miljø med høyt motiverte og kvalifiserte medarbeidere fra et bredt faglig spekter. En prest er også med for samtaler underveis, og avslut­ningen med gudstjeneste og nattverd i deres egen nasjonale kirke er høyt verdsatt.

Karine Tovmasyan, en av deltag­erne, sa det slik: «Det var ulike ting jeg ikke forventet av meg selv å kunne klare. Jeg trodde ikke at jeg ville være i stand til å ri en hest. Selv når jeg satt på hesteryggen var det vanskelig å ta det inn over seg. Men jeg fant viljestyrken og klarte det! Jeg er takknemlig til dem som organisert dette opplegget. Det har blitt lettere for meg å overvinne vanskeligheter.