Flere tusen barn og unge får støtte til ferie

Vi gir støtte til menigheter og organisasjoner i flere land slik at fattige barn og unge kan få et ferieopphold. Det er ikke alltid førsteklasses bekvemmeligheter, slik svært mange kanskje er vant til her på velstands-berget, men poenget er at de kan komme seg vekk en stund, få oppleve fellesskap, særlig i kristne omgivelser der også forkynnelse av evangeliet har en viktig plass.
Det gjelder i land som Latvia, Ukraina, Estland og Kirgisistan. Særlig har vi lagt vekt på å gi muligheter vi våre samarbeidspartnere til at også funksjonshemmede kan få oppleve dette. Det krever noe mer ressurser, men viktig at ikke de aller minste blir fullstendig oversett.

Rekordmange hjelpesendinger.
200 tonn!

I løpet av første halvår har Ny Start i Øst/Ting og Tøy sendt av gårde rekordmange hjelpesendinger. 20 fullastede trailere, med til sammen rundt 200 tonn, er sendt ut fra vårt lager i Hunndalen, Gjøvik.

Mottakerne er de tre baltiske land, Estland, Latvia og Litauen foruten Romania, Ukraina, Bulgaria og Albania.

Det er for eksempel sendt 2 trailere til sammen 20 tonn til Korca, Albania. Svært mange fattige mennesker som får hjelp via vår samarbeidspartner, menigheten «Mercy without limits».
Her har vi også opprettet et nytt forsamlingssted med kjøkken der det daglig skal lages og serveres mat til rundt 150 mennesker. Her pågår også et godt samarbeid med kommunen og sosialsjefen som gir menigheten en liste over de som har størst behov, både for tildeling av hjelpesendinger, men også for matservering. Byen har nettopp vært rammet av et mindre jordskjelv, heldigvis uten at menneskeliv er gått tapt. Menigheten har fordelt ut utstyr fra oss til noen av dem som har vært hardest rammet.

Hvem er vi?

Stiftelsen Ny start i øst

Ble startet i 1991 som respons på mulighetene for å avhjelpe nød i det som enda var Sovjetunionen – opprinnelig med navnet Estlandskomiteen ledet av Jørgen Lollike.

Begynte å utvikle gjenbruksbutikker under navnet «Ting og Tøy» midt på 90-tallet som et middel for hjelpearbeidet. Fikk politisk gjennomslag for momsfritak i 2005 for denne type virksomhet, og banet dermed vei for hele bransjen.

Driver i dag 11 «Ting og Tøy» - butikker over hele Innlandet med hovedmottak og administrasjon på Gjøvik.

Har ca. 300 frivillige medarbeidere til å håndtere en varestrøm gitt til formålet som blir til flere trailerlass månedlig med hjelpesendinger og millionbeløp i direkte støtte til våre prosjekter og partnere i øst.

Tror at alle mennesker har mulighet for en ny start, og at evangeliet og de kristne verdier er det beste grunnlaget for et bedre liv og et bedre samfunn.

Ledes av et styre på 8 personer fra ulike kristne sammenhenger og menigheter:

Ola Simon Østtveit, Stange - styreleder
Ole Johannes Markeng, Østre Toten - nestleder
Håvald Slåtten, Gjøvik - oppfølging hjelpearbeid
Paul Vesteraas, Gjøvik - forretningsfører
Jørgen Lollike, Gjøvik
Solfrid Helene Holter, Gran
Marie Onsrud, Gjøvik
Hans Kristian Strand, Gjøvik

Deltids ansatte, ca. 2,5 årsverk, i administrasjon og støttefunksjoner:

Tor Magne Normann
Bjørnar Moen
Håkon Lilleby
Roy Westbye