Flere tusen barn og unge får støtte til ferie

Vi gir støtte til menigheter og organisasjoner i flere land slik at fattige barn og unge kan få et ferieopphold. Det er ikke alltid førsteklasses bekvemmeligheter, slik svært mange kanskje er vant til her på velstands-berget, men poenget er at de kan komme seg vekk en stund, få oppleve fellesskap, særlig i kristne omgivelser der også forkynnelse av evangeliet har en viktig plass.
Det gjelder i land som Latvia, Ukraina, Estland og Kirgisistan. Særlig har vi lagt vekt på å gi muligheter vi våre samarbeidspartnere til at også funksjonshemmede kan få oppleve dette. Det krever noe mer ressurser, men viktig at ikke de aller minste blir fullstendig oversett.

Rekordmange hjelpesendinger.
200 tonn!

I løpet av første halvår har Ny Start i Øst/Ting og Tøy sendt av gårde rekordmange hjelpesendinger. 20 fullastede trailere, med til sammen rundt 200 tonn, er sendt ut fra vårt lager i Hunndalen, Gjøvik.

Mottakerne er de tre baltiske land, Estland, Latvia og Litauen foruten Romania, Ukraina, Bulgaria og Albania.

Det er for eksempel sendt 2 trailere til sammen 20 tonn til Korca, Albania. Svært mange fattige mennesker som får hjelp via vår samarbeidspartner, menigheten «Mercy without limits».
Her har vi også opprettet et nytt forsamlingssted med kjøkken der det daglig skal lages og serveres mat til rundt 150 mennesker. Her pågår også et godt samarbeid med kommunen og sosialsjefen som gir menigheten en liste over de som har størst behov, både for tildeling av hjelpesendinger, men også for matservering. Byen har nettopp vært rammet av et mindre jordskjelv, heldigvis uten at menneskeliv er gått tapt. Menigheten har fordelt ut utstyr fra oss til noen av dem som har vært hardest rammet.

– Store ringvirkninger


”Jeg har lyst til å gi en liten oppsummering av ringvirkningene dere har skapt med de fire årlige trailerlassene til Bulgaria. De er betydelige. Bulgaria, landet beskrives som EUs fattigste og også som et av de mest korrupte. Stefan Kocev driver en rekke gjenbruksbutikker flere steder som selger det meste av det dere sender.

Bulgaria

- Først, men ikke minst har dere vært med på å opprettholde mellom 50 og 60 arbeidsplasser i Bulgaria, i et land med over 50 prosent arbeidsledighet flere steder. Dette gir også svært billige klær, sko og annet til mange fattige familier.

- Bedriften som Stefan leder, har vært sentral i å finansiere et nytt kirkebygg til den største frimenigheten i Gabrovo. Menigheten eier bygget selv og kan nå lettere utvikle menighetens aktiviteter

- Han har sponset en rekke prosjekter til misjonsorganisasjon Youth with a Mission, denne organisasjonen støtter Ny Start i Øst i flere land i Øst-Europa.

- Han har kunnet sponse flere av mine misjonsreiser på Nordkalotten, til Russland, til Asia og Afrika. Fra midlene som Stefan sender fra salg av klær, får vi disponere 90 000 kroner hvert år.

- Jeg ønsker dere skal vite at tjenesten som alle i Ny Start i Øst er med på, gir veldig mange velsignelser som vi merker i vår daglige misjonstjeneste.”

Leif Braathen

Samarbeidspartner, Bulgaria

BILDET: Hverdagen i Bulgaria, Europas mest korrupte land, er preget av stor arbeidsledighet og sosial uro.