Syriske flyktningebarn i Jordan– Vi kan kjøpe mat

”Takk for pengestøtten til hjelp for syriske flyktninger i Amman, Jordan. Vi kan kjøpe mat og andre nødvendige ting for disse som strømmer til menigheten her.

Kjell Haltorp, Reach the Nations og Khalill Halaseh, Amman, Jordan