”Det er virkelig en slik velsignelse

å arbeide sammen med dere. Gud vet at vi har arbeidet og bedt for å få denne muligheten i mange år. Vi har tatt imot hjelpesendingene fra dere. Takk så veldig mye for alt, særlig for syklene som er svært gode. Vi kan selge nesten alt vi har fått, og det betyr utrolig mye for driften av våre sentra for rusmisbrukere.”

Jarl Shapavalov
Kirill Mohvikov

Senter for rusmisbrukere,

Aseri/JervaJaani, Estland