- Folk her er så glade

”Vi hilser dere i navnet til vår herre Jesu Kristi navn. Han er kilden til håp, fred og kjærlighet i våre hjem og i alle verdens land. Takk for alt samarbeid og for all hjelp. Folk her er så glade og takknemlige for alt dere i Norge gjør for oss. Hundrevis får hjelp. Vi ber om at Gud skal komme inn i hjertene og forstå at Han er den største gaven. Takk for kjærligheten deres til Vöru og Estland.”

Pastor Kaupo Kant,
menigheten ”Livets tre”

Vöru Estland