- Folk her er så glade

”Fra dypet av mitt hjerte takker jeg for støtten og hjelpen, for bønnene og oppmuntringene dere har kommet med i denne uhyre dramatiske og vanskelige tiden for landet vårt. Kjære venner. Jeg har ikke ord til å beskrive gleden og takknemligheten over alt dere gjør.

Vi vet ikke hvordan alt dette vil ende, men vi ber dere om stå fast sammen med oss i bønn for Ukraina, at vi en gang kan møtes for sammen å takke for Guds mirakler i vårt land.

Med kjærlighet og velsignelse til dere alle”

Anatolij Kalyushny,
pastor menigheten ”Nytt Liv”.

Kiev
Ukraina