Formidler Guds rike
«Fra dypet av våre hjerter vil vi uttrykke stor takk til dere for den store støtten dere bringer, både i form av hjelpesendinger og penger. Det er mange over store deler av landet som får del i disse, og pengene dere gir til evangelisering og misjon som kan formidle Guds rike til særlig barn og unge, er så uhyre viktig.»

Pastor Anatolij og
New Life team,
Kiev, Ukraina

Våre samarbeids-partnere i Ukraina

KIEV - Novij Sjitja
(Nytt liv).
 Menigheter over store deler av landet.
Menigheten tar imot og fordeler hjelpesendinger både i Kiev og utover i landet, via sine dattermenigheter. Også utstyr for funksjonshemmede.
 
BELA TSERKVA
- Gods Hidden Treasures. (Guds skjulte skatter). Organisasjon som særlig har tatt mål av seg til å hjelpe funksjonshemmede.
Tar imot hjelpesendinger fra
Ny Start i Øst, også en del utstyr for funksjonshemmede, rullestoler, rullatorer og annet.

Pastor Anatolij KalushnyGod kvalitet

«Alt dere sender, har slik en god kvalitet,
og særlig rullestolene er svært bra.
Det er store hjelpebehov her i denne delen av Ukraina.»
Valentina Nepokryta,
Gods hidden Treasures,
Bela Tserkva.
 
Bildet tv:
Pastor Anatolij Kalushny
uttrykker stor takk for støtten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sergej  
Bildet over: Sergej er en av dem som losser våre
hjelpesendinger i Kiev. Menigheten har en voldsom pågang av organisasjoner som ønsker å få del i hjelpesendingene.