Sandra Zesere og Mara Hincenberger frivillige medhjelpere

Bildet: Sandra Zesere og Mara Hincenberger frivillige medhjelpere.

Siden skolen begynner 1. september trenger foreldre klær og sko og annet til skolestart, som skolesekker.

Nå blir livet – med hjelpen fra dere – litt lettere for dem.

På vegne av alle som fikk av sendingen, EN STOR TAKK.”

- Nødvendig

- For landsbygda og de mindre stedene er livssituasjonen svært nedslående for mange. Stor arbeidsledighet betyr ingen inntekter. Du leser kanskje at Latvia er på vei ut av den økonomiske krisen, men det stemmer dårlig. Vanlige folk merker ikke noe av dette.
Det sier en av lederne ved den lutherske diakonistiftelsen i Riga, Elga Zabarte.

Våre samarbeids-partnere

RIGA - Latvias lutherske kirkes diakonistiftelse som tar imot og fordeler hjelpesendinger over en stor del av landet.
 
RIGA - Latvias Fosterbarnstiftelse. Familier med fosterbarn: Har fått litt av hjelpesendingene til fordeling blant de vel 150 medlemmene. Det er stort behov for fosterfamilier i Latvia siden så mange familier går i oppløsning.
 
AUCE - Hjelpeorganisasjon i byen Auce.
 
LIEPAJA - Ungdom i Oppdrag, internasjonal misjonsorganisasjon.
 
 
- Svært gode ting
- Det dere har sendt er svært bra, og vi er så takknemlige for alt sammen. Må Gud velsigne dere for deres godhjertethet. Det skriver Marca Hincenberga i den lille latviske byen Auce.
 

- Hjelpen til Latvia er svært velkommen for mange. Særlig etter finanskrisen som satte inn for fullt i 2009, har de skjøre økonomiene i østeuropeiske land fått en knekk, og de har hatt lite reserver å gå på. Konsekvensene for store grupper har vært dramatiske. Vi får mange tilbakemeldinger om dette.

Fattigdommen er stor

Bildet: Fattigdommen er særlig stor på landsbygda, men
også i Riga mangler mange det mest 
nødvendige og må
få mat.

Det er en viss velstand blant mange, men store grupper, for eksempel pensjonister og noen barnefamilier med én forsørger, har det meget vanskelig og er avhengig av støtte.

- Sendingene vi har fått fra dere gjennom mange år, er vi svært takknemlige for, og vi kan bare bekrefte at disse er nødvendige, ikke bare for Riga, men først og fremst for hele Latvia.

- De fire sendingene dere sender hvert år, kan vi fordele over hele landet, særlig på landsbygda, der situasjonen er aller vanskeligst.

- Hvordan fordeler dere?

- Vi har laget en liste over sognene i den lutherske kirken. Når dere melder en hjelpesending, ringer vi de ansvarlige i noen av sognene og ber dem komme for å få sin part.

- Vi deler også ut mat. Vi har to suppekjøkken, for hjemløse og arbeidsledige. Arbeidsledighetstrygd gis her bare for noen få måneder, og denne er svært lav.

- Hvordan klarer folk seg ?

- De som har hager, kan skaffe seg tilskudd til matbudsjettet, men de har nesten ingenting til sko og klær.