Dette budskapet som kan løfte folket vil også Radko Kratsov formidle. Han er selv av romfolket, men har i flere år siden han ble kristen, arbeidet innenfor den verdensomspennende misjonsorganisasjon «Youth with a Mission».

- Min visjon og lengsel er å se romfolket i hele Europa bli nådd av evangeliet, se dem åndelig helbredet, bli undervist og styrt av bibelske prinsipper i sine liv - kort sagt bli positivt forandret. Slik kan de ta sin plass blant folkene, og også bli i stand til å tjene og hjelpe andre folk. Dette er jo Jesu prinsipp, at vi skal tjene og hjelpe hverandre. Han viser til at slik det er nå er en stor del av folket hans fortsatt i en elendig forfatning, sosialt og økonomisk. Århundrer med diskriminering og avvisning har satt sine dype spor (Se ramme på neste side). Fattigdommen bidrar også til kriminelle handlinger, og noen utnyttes av bakmenn til tigging

Ny Start i Øst har støttet Radko Kratsov og hans team med penger, blant annet til innkjøp av en bil. Radko bor i Bulgaria, men hans visjon omfatter romfolk over hele Balkan.

Det pågår nå en stille vekkelse blant romfolk, særlig i Bulgaria. Denne vekkelsen viser seg å ha ført til en bedret livssituasjon for mange, noe ordføreren i Bulgaria også understreker. Han sier han ser at blant annet kriminaliteten reduseres der mennesker tar imot evangeliet og begynner å praktisere det.

Vi er enig med misjonsorganisasjonen «Europa i fokus». Det ser ut som Guds time for dette folket er nå.