Også for romfolket er det barna som er fremtiden. I samarbeid med Nettverksmisjon i Oslo har vi støttet både oppkjøp og drift av et utdannelses- og menighetssenter i bydelen Sjutka i hovedstaden Skopje. Senteret heter «Ny start».

Ved senteret i SkopjeBildet th.: Ved senteret i Skopje som Ny Start i Øst
har kjøpt og også gir støtte til drift,
gis blant annet undervisning i musikk,
engelsk, data, håndverk og hygiene.

 

Dette drives av en menighet som også har sin sosiale organisasjon, «Filio». Ved senteret undervises i engelsk, data, håndverk og musikk, og her forkynnes evangeliet og dets verdier for familie- og samfunnsliv.

Også dette er viktig siden folket her i stor grad er muslimer, men vi vil påstå at islam i praksis har liten åndelig kraft til å endre menneskers atferd og negative sider ved en kultur.

Tvert imot skaper den ofte forvirring, og dessverre noen ganger hat eller fanatisme. Her er islam delvis blandet opp med overtro og okkultisme.

De fleste menneskene her er fattige, arbeidsløse og svært ofte analfabeter. Når barn og unge tas ut av skolen, skaper dette en ytterligere sosial marginalisering og fattigdom. Denne onde sirkelen er det viktig å få snudd. Derfor undervisning.

Stor livsglede

- Vi ønsker både å gi undervisning, men også å påvirke folket her med Jesu Kristi evangelium, fortelle at Gud elsker dem, gi positive verdier som kan løfte folket åndelig, sosialt og økonomisk, kort sagt gi dem et bedre liv, sier pastor Borce Popovskij. Vi ser jo at når mennesker tar imot evangeliet, blir livet forandret i positiv retning. Vi ser for eksempel at familielivet endres, og de slutter ofte - ikke alltid med én gang - å lære opp barna til å tigge eller stjele, sier Popovskij.

 

Bildet tv.: Stor livsglede blant barna i bydelen Sjutka i Skopje hvor det bor nærmere 40 000 av romfolket.