Stor livsglede

Også for romfolket er det barna som er fremtiden. I samarbeid med Nettverksmisjon i Oslo har vi støttet både oppkjøp og drift av et utdannelses- og menighetssenter i bydelen Sjutka i hovedstaden Skopje. Senteret heter «Ny start».

Mange barn av Romfolket...

Både ved hjelp av penger og med hjelpesendinger har vi i flere år støttet hjelpeorganisasjonen Morning Star og dens leder Victor Otet som i stor grad har rettet sitt hjelpearbeid mot romfolket.

Dette budskapet som kan løfte folket vil også Radko Kratsov formidle. Han er selv av romfolket, men har i flere år siden han ble kristen, arbeidet innenfor den verdensomspennende misjonsorganisasjon «Youth with a Mission».