Ny Start i Øst er en regnskaps- og revisjonspliktig tverrkirkelig stiftelse med hovedkontor i Gjøvik.

 • Har som formål å drive hjelpearbeid i Øst-Europa. I virksomhet siden 1991.

 • Stiftelsens grunnlag er troen på at kristne verdier og Jesu Kristi evangelium med dets livsforvandlende kraft, gir de beste forutsetningene for en god samfunnsutvikling med varige positive endringer.

 • Humanitær hjelp går derfor hånd i hånd med støtte til kristen forkynnelse, undervisning og menighetsbyggende arbeid i aktuelle land.

 • Finansiell basis er 11 gjenbruksbutikker på Østlandet, spredt fra Hadeland til Ottadalen: 
  Jaren, Roa, Lena, Raufoss, Gjøvik, Moelv, Lillehammer, Vinstra, Otta, Vågå og Stange.

 • Som tar imot brukte varer fra privatpersoner og forretninger. Sorterer vekk ca 10 prosent, selger rundt 15 prosent og sender resten som hjelpesendinger. Virksomheten har dermed også en miljøvennlig side med å ta vare på ressurser.

 • Arbeidskraft er nærmere 300 frivillige, engasjerte personer, de fleste pensjonister.
  Administrativ leder: Tor Magne Normann.
  Utenlandssjef: Håvald Slåtten

 • Med et styre på inntil 8 personer fra ulike menigheter, og som har bevilgende myndighet.
  Styreleder: Ola Simon Østtveit, Stange.

 • Årlig nærmere 40 trailere med hjelpesendinger til de baltiske land, Romania, Ukraina, Makedonia, Bulgaria.
  Det betyr at gjennomsnittlig hver 10. dag sender vi en trailer fra vårt hovedlager i Hunndalen i Gjøvik kommune.

 • Gir årlig bort rundt 3 millioner kroner til ulike sosiale og menighetsbyggende prosjekter i Øst-Europa, men også til noen land i Afrika og Asia. Helt avgjørende for dette er et nettverk av partnere i aktuelle land som vi følger opp og har jevnlig kontakt.