- Regnbueskolen, Klaipeda, Litauen

- Vår skole formidler ikke bare kunnskap, men vi ønsker også å endre hjertene, holdningene til elevene ved å forkynne evangeliet, lære dem til å respektere, hjelpe og forstå andre mennesker, sier rektor Dsjulietta Geciene.

Skole Klapeida Scannet web
Bildet: Elever og en av lærerne ved
Regnbueskolen i Klapeida

Formidling av kristne verdier er minst like viktig som ren kunnskap, hevder hun som er leder for den kristne privatskolen, Vaivorykste, "Regnbueskolen" i Klaipeda, Litauen. Ny Start i Øst har i flere år støttet denne skolen, både gjennom hjelpesendinger - som selges til inntekt for drift - og med direkte støtte. For knapt et år siden, i desember 2012, bevilget styret godt over 200 000 kroner som hjelp til restaurering av denne skolen, som nå har drøyt 150 elever fordelt på 12 klassetrinn.

Skolen har også fått betydelige offentlige midler til dette.

På våre medarbeiderturer til Klaipeda har vi ofte besøkt denne skolen, og mange er blitt kjent med lærere og også noen elever her.

Det er flere menigheter i byen som står bak skolen og driften. Vi i Ny Start i Øst kommer trolig også i år til å gi et betydelig beløp, foreløpig ikke avgjort hvor mye, slik at det restaurerte bygget kan stå klar til drift til sommeren.