Estland

Med støtte fra Ny Start i Øst, driver den kristne organisasjonen Shalom et krisesenter i byen Pärnu i Estland. Dette ligger i samme bygning som dagsenteret Pärnu Shalomi Abikeskus, et senter for sosialt vanskeligstilte barn.

- Vi kunne ikke gjort dette uten dere, sier Kristi og Arvet Ollino.

027- I samme bygning 
Bildet: Kristi og Arvet Ollino 

Overalt i verden er det stort behov for å gi ly til kvinner og deres barn som er forfulgt av voldelige, alkoholiserte eller sjalu ektemenn og fedre. Dette gjelder kanskje enda mer i Øst-Europa der for eksempel alkoholproblemene er verre enn her i Vesten. Her er også mange steder et mer gammeldags syn på kvinners rettigheter og behov for beskyttelse. Ofte må de finne seg i dårlig eller voldelig behandling.

Vi vet også at økonomisk krise fører til ytterligere familievold, mennesker blir frustrert og fortvilet, det drikkes mer og presset øker. Det er nok rett det som ofte hevdes at for noen kvinner og deres barn er hjemmet kanskje det farligste stedet.

Mye frivillig

Krisesenteret er nå bygget opp, i stor grad med frivillig innsats fra folk i menigheten St. Katarina i Saarde i det sørlige Estland der våre partnere Kristi og Arvet Ollino er motoren i menighetsarbeidet. De deler som nevnt ut våre hjelpesendinger i dette området, men driver også i samarbeid med Pärnu kommune og den kristne organisasjonen Shalom dagsenteret og nå krisesenteret. Fra vår side har vi både støttet investering, men også gitt en god del penger til drift av stedet.

- Det er stort behov for dette senteret, sier lederen, Kristi Ollino.

- Vi har hele tiden forespørsler fra kommuner og enkeltpersoner om vi kan ta imot kvinner og deres barn, men vi må dessverre ofte si nei. Vi har ikke nok plass.

På flukt fra vold

028-Denne kvinnen     

Bildet: Denne kvinnen er en av dem som med sine barn har
søkt tilflukt på krisesenteret i Pärnu.

 

 

 

Da vi besøkte senteret i september var det 11 personer på senteret, blant andre to kvinner med deres barn som hadde måttet søke tilflukt fra voldelige ektemenn og fedre. Der var også ei lita jente på tre år som nettopp hadde mistet moren sin, og som kun hadde en alkoholisert far.

Hva som skulle skje med henne, var uklart. Men selvsagt kan alle som oppsøker senteret kun bli der i en begrenset periode. Situasjonen er fortvilet.
Likevel er dette stedet et lite lys i et på mange måter sosialt mørke, et mørke som omslutter ganske mange familier i et krisepreget Estland. Det gir hjelp til noen i et land som har for lite ressurser og kanskje også for liten vilje til å ta hånd om disse problemene. 

Kristi og Arvet er Guds trofaste og hardt arbeidende tjenere for svært mange mennesker. De kunne ikke fortsette dette arbeidet uten støtten og hjelpen fra oss i Ny Start i Øst.