Etiopia

Den kristne kirke er på sterk fremmarsj over store deler av verden. Store menigheter vokser frem i Asia, Afrika og Sør-Amerika. Om vi ser globalt på det, vokser antallet kristne raskere enn verdens befolkning Dette er et faktum selv om bildet er noe annet i Europa. Det er også et faktum at rundt hundre millioner kristne i en rekke land forfølges for sin kristne tros skyld, mange drepes, noe vi skal se på neste side.


At dette skjules godt av vårt verdslig dominerte mediesirkus der agendaen for det meste er brød og sirkus, forandrer ikke dette faktum.

Inspirasjon og oppmuntring

I enkelte afrikanske land, som Nigeria, Kenya og Etiopia, er kristne under sterkt press fra visse radikale muslimske grupper. Mange er de siste årene også blitt drept. I Etiopia har Ny Start i Øst støttet en pastorkonferanse (bildet)der pastorer fra den såkalte Mekane Yesu-kirken kom sammen nå i sommer - til inspirasjon. Mange er hardt presset, svært store arbeidsbyrder, dårlig økonomi og mange problemer i menighetene.

ETIOPIA
Fra konferansen

Derfor var det viktig for Toten frikirke ved pastor Ivar Johnsen å invitere noen til konferanse. Det var vellykket.

De uttrykte etterpå at det var både til stor inspirasjon og gjensidig oppmuntring., at det gav glede og håp og ny energi for fortsatt arbeid i Guds rike, og de takket inderlig for støtten
Toten frikirke har lenge hatt nære forbindelser med menigheter i Etiopia.

Det er tradisjon for Ny Start i Øst, så langt vi har ressurser, å støtte lokale menigheter i deres hjelpe- og misjonsarbeid.