I store deler av Øst-Europa sliter mange med å skaffe nok mat eller kvalitetsmat til seg og familien. Her er feilernæring og underernæring. Beinhardt for dem det gjelder. Sammen med våre samarbeidspartnere deler Ny Start i Øst ut mat flere steder. Vi gir penger til innkjøp og/eller til distribusjon av den i land som Estland, Litauen og Romania.

Litauen

Matutdeling- Ved hjelp av penger fra Ny Start i Øst, har vi kunnet hjelpe mange mennesker med mat fra vår «matbank», skriver leder for Seimu Santaka i Klaipeda, Sigita Ripinskiene.

Vi har lenge samarbeidet med denne organisasjonen som også fordeler hjelpesendinger.

«Hver måned kan stadig flere familier ta imot kvalitetsmat to ganger i uka,» skriver Sigita.

Penger til distribusjon kommer fra direkte bevilgninger fra Ny Start i Øst og fra salg av noe av det som sendes dit.

 

Estland

Matutdeling3Ny Start i Øst har gitt penger til matdistribusjon i flere kommuner i Estland.

Ekteparet Kristi og Arvet Ollino i kommunen Saarde, som tar imot to hjelpesendinger fra oss i løpet av året, selger litt av dette til ulike sosiale og menighetsbyggende tiltak, og kjøper også inn mat.

En annen samarbeidspartner i Estland, amerikaneren Stephen Blowers, har fått tilgang til betydelige mengder mat fra matvarekjeder i landet. I tillegg har han fått grønnsaker hos gårdbrukere i nabolaget der han bor litt sør for Tallinn. En utfordring for ham er nok penger til å få brakt maten utover i landet.

Ny Start i Øst har bevilget penger til å dekke kostnader ved dette.

Romania

Matutdeling2- En stor takk for støtten dere gir til arbeidet her i Transsilvania, skriver vår samarbeidspartner i organisasjonen Morning Star, Victor Otet.

Ved hjelp av pengene vi gir til misjon og hjelpearbeid der, kan han også kjøpe inn og drive suppekjøkken.

Flere ganger i uka kommer mennesker innom og får mat.