40 transporter - fortsatt stort behov

I inneværende år vil vi trolig ha sendt 40 transporter til våre samarbeidspartnere i Øst-Europa, som fordeler videre.

Mottakerne er som i fjor i landene Estland, Latvia, Litauen, Bulgaria, Romania, Ukraina. Vi sender ikke lenger til Makedonia fordi vi har møtt altfor store hindringer og problemer med tollmyndighetene der.

Transport tre til fire ganger i måneden
Tre til fire ganger i måneden kjører en trailer med 90 kubikk ut fra vårt hovedlager i Hunndalen ved Gjøvik.

Men vi fortsetter å gi penger til sosiale og menighetsbyggende tiltak - særlig hjelp til romfolket, noe du kan lese mer om inne i dette bladet. Der skal vi satse mye på videre utbygging av et menighets- og sosialsenter i bydelen Sjutka i Skopje. En menighet der har vi støttet i flere år, også ved at vi i sin tid kjøpte senteret i samarbeid med Nettverksmisjon i Oslo. Utbyggingen er imidlertid avhengig av tillatelse fra bydelen som ikke alltid ser med velvilje på at en kristen menighet får fotfeste i et område med hovedsakelig muslimsk befolkning.

Problemer med Ukraina

Jeg skriver "trolig 40 transporter med hjelpesendinger", fordi i skrivende stund, er det ikke klart hvor mange vi kan få av sted til Ukraina. I år har det nemlig vist seg svært vanskelig å få inn hjelpesendinger til dette landet, selv om vi har klart noen. Grunnen er innføring av en rekke kompliserte regler for tollbehandling og krav som det kan være vanskelig å imøtekomme. Dette er svært krevende, og vi er usikre på hva vi kan få sendt i fremtiden.

I Ukraina har det gamle systemet med en kultur fra KGB og andre hemmelige tjenester ikke blitt borte ved sovjetsystemets sammenbrudd. Den autoritære mentaliteten med overdreven kontroll, statlig byråkrati og skepsis til vestlig demokratisk system og ikke minst mistro til alt som smaker av frivillighet - viser sitt stygge ansikt. Sovjetunionen er avgått ved døden, men arven av mistro og likegyldighet til folkets lidelser sitter fortsatt i veggene. Det er mer enn sørgelig fordi behovene i dette store landet med nesten 50 millioner mennesker er svært store, og millioner lever under fattigdomsgrensen.

Salg og gaver

Lossing
Lossing hos en av mottakerne - i Klaipeda, Litauen.

Rundt halvparten av det vi sender gis bort via våre samarbeidspartnere. I land som Latvia, Ukraina og Romania blir alt vi sender, gitt bort. I de andre landene selges det meste for en svært rimelig pris, men også her gis noe vekk uten vederlag. Pengene brukes her til andre sosiale og menighetsfremmende formål. Som eksempel kan nevnes at to rehabiliteringssentra for rusmisbrukere, som får bred omtale i dette bladet, får en god del av sine inntekter til drift ved å selge av det vi sender - i byene Akmene i Litauen og Aseri i Estland.

Det er både fordeler og ulemper ved å bare gi bort klær - Fordelene er at alle kan få uten vederlag. Ulempene er at når de får noe, selger de det kanskje videre - noen kjøper rusmidler for pengene. Andre bruker klærne bare til de blir skitne og kommer tilbake for å få mer, i stedet for å vaske dem. Dette er ikke bra, og vi ber også mottakere om å følge med på akkurat dette

Det gir også mer verdighet til mennesker når de kan betale for varen, om enn bare en ørliten sum. Og som nevnt. Brukte klær og annet som vi sender, blir en ressurs som genererer penger til en rekke sosiale og misjonsrettede tiltak som vi også vurderer som svært viktige.